ارتودنسی دندان در بارداری

ارتودنسی دندان در بارداری آیا ارتودنسی دندان در زمان بارداری امکانپذیر است؟ سوالی که این روزها ذهن بانوان باردار را درگیر می کند این است که آیا ارتودنسی در دوران بارداری امکانپذیر است یا خیر. در صورتی که امکانپذیر است چه ملاحظاتی نیاز است؟ طبق توصیه دندانپزشک زیبایی بهتر است خانم هایی که قصد بارداری دارند یا اطلاعت بیشتر دربارهارتودنسی دندان در بارداری[…]

ارتودنسی دندان

ارتودنسی دندان ارتودنسی دندان شاخه ای از دندانپزشکی است که باعث مرتب شدن دندان ها و فک ها می شود .معمولاً دندانهایی که که در جای مناسب خود قرار نگرفته اند یا کج شده اند و یا در طی زمان دچار انحراف شده اند باعث می شود در محل قرار گرفتن دیگر دندان ها رو اطلاعت بیشتر دربارهارتودنسی دندان[…]